ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه

0

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان که طبق آخرین تقسیمات کشوری، بین دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار گرفته است. این دریاچه با داشتن جاذبه‌های چون قرمز شدن آب به علت وجود آرتیما و رشد جلبک در تابستان، لجن درمانی، جود جزیره‌های متعدد، حیات‌ وحش و سواحل زیبا یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری شمال غرب ایران محسوب می‌شود. به علت سفید شدن بیش از حد آب و وجود رسوبات نمک که باعث ایجاد پدیده گلخانه‌ای در دریاچه ارومیه می‌شود.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه تقریبا دارای ۱۰۲جزیره و صخره سنگی کوچک و بزرگ است.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه تقریبا دارای ۱۰۲جزیره و صخره سنگی کوچک و بزرگ است.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه از اواسط دهه ۸۰ شروع به خشک شدن کرد و امروزه در خطر خشک شدن کامل قراردارد.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه که به علت سفید شدن بیش از حد آب و وجود رسوبات نمک باعث ایجاد پدیده گلخانه‌ای در آن می شود.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه که به علت سفید شدن بیش از حد آب و وجود رسوبات نمک که باعث ایجاد پدیده گلخانه ای می شود.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه از اواسط دهه ۸۰ شروع به خشک شدن کرد و امروزه در خطر خشک شدن کامل قراردارد.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ آب و لجن دریاچه ارومیه به دلیل داشتن املاح معدنی فراوان از جمله کلرورد سدیم و کلروردوکلسیم منیزیم، خاصیت درمانی و ضد عفونی دارد و برای درمان بیماری های پوستی، مفصلی، استخوانی و رفع رماتیسم به صورت سنتی استفاده می شود.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه کارشناسان رشد جلبک دونالیلا را علت سرخی دریاچه ارومیه می‌دانند.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه از اواسط دهه ۸۰ شروع به خشک شدن کرد و امروزه در خطر خشک شدن کامل قراردارد.ایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیهایران زیباست؛‌ دریاچه ارومیه

منبع: ایسنا

نظرات مسدود است.