ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»

0

جنگل «الیمستان»، محل رویش گیاه “الیما” است که در اردیبهشت ماه رشد می کند. گفتنی است نام جنگل الیمستان نیز برگرفته از آن می باشد. الیمستان، روستایی توریستی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل که در کیلومتر ۲۰ جاده هراز از آمل واقع شده است. پوشش گیاهی بی‌نظیر این منطقه همواره گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی را به خود جذب می‌کند.

ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان» نام جنگلی رویایی و مه آلود است که در کنار روستایی به همین نام قراردارد که طبیعت بکر و زیباییِ درختان و مراتعش زبانزد خاص و عام است.ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»
هوای خنک و مه آلود جنگل الیمستان بهترین فضا را برای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی است.ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»
جنگل «الیمستان»، محل رویش گیاه "الیما" است که در اردیبهشت ماه رشد می کند.ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»
جنگل «الیمستان»، محل رویش گیاه "الیما" است که در اردیبهشت ماه رشد می کند.ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»
ایران زیباست؛ جنگل «الیمستان»

منبع: ایسنا

نظرات مسدود است.