تقویت ساختارهای زیربنایی گردشگری با احداث اقامتگاههای بوم گردی

0

قزوین- مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری با احداث اقامتگاههای بوم گردی تقویت می شود.

محسن اسماعیلی از بررسی موضوع تقویت ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری و احداث اقامتگاه بوم گردی در سطح استان در دهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی به ریاست علی فرخ زاد معاون عمرانی استاندار و دبیری مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی گفت: اقامتگاه های بوم گردی در محیط های طبیعی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری و سیمای طبیعی منطقه احداث می شوند.

اسماعیلی عنوان کرد: اقامتگاه های بوم گردی ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده در محیط های طبیعی را فراهم می کند.

وی افزود: در این جلسه ضوابط و شرایط استقرار اقامتگاههای بوم گردی نیز مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل بیان کرد: در دهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مسائلی چون رقابت پذیری، اقتصاد، اقلیم و فرهنگ، نیاز مناطق، نظارت دهیاری و شوراها، ایجاد جذابیت در روستاها جهت توسعه صنعت گردشگری در روستاها، پیامدهای اجتماعی آن، کنترل انجام گرفته توسط میراث فرهنگی برای پالایش و ارسال درخواستها، توانمندی و قابلیت ساخت توسط متقاضی و تغییرکاربری پس از ساخت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

اسماعیلی اظهار داشت: با توجه به موارد یادشده، مقرر گردید رویکرد اصلی و محوریت در داخل بافت روستا در راستای احیا و باز زنده سازی باشد.

وی گفت: لیکن در موارد خارج از بافت روستا صرفأ در روستاهایی که با هدف و قابلیت گردشگری هستند در قالب مجتمع اقامتی با ملاحظات بوم گردی با رویکرد و ضوابط بومی منطقه در جلسات قابل بررسی خواهد بود.

منبع: مهر

نظرات مسدود است.