سرگردانی ۶ ساعته مسافران آلمان در فرودگاه‌های تهران و کلن

0

همزمان با تاخیر چند ساعته پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر به شهرکلن آلمان، دهها مسافر از صبح امروز در فرودگاه امام (ره) سرگردان و بلاتکلیف مانده اند.

چند تن ازمسافران پرواز شماره 729 ایران ایر گفتند: طبق برنامه اعلام شده قبلی، قراربود این پرواز ساعت 10 صبح امروز جمعه انجام شود. اما ازنیمه شب گذشته، دو پیامک برای مسافران پرواز ارسال شد. در نخستین پیامک، ضمن عذرخواهی از مسافران، اعلام شده بود این پرواز با دوساعت تاخیروراس ساعت 12 انجام خواهد شد. با این حال وقتی مسافران به فرودگاه رسیدند ،تازه متوجه شدند که این پرواز 5 ساعت تاخیردارد.این درحالی است که در دومین پیامک این شرکت اعلام شده، پرواز مذکور چهارونیم ساعت تاخیردارد. که البته این تاخیرتا کنون به بیش از 6 ساعت رسیده است.

یکی ازمسافران پرواز اظهارکرد: ازصبح امروز صدها مسافر دراوج بلاتکلیفی وسرگردانی به سرمی برند وهیچکس هم جوابگوی مردم نیست.

وی گفت: همچنان نمی دانیم این پرواز چه ساعتی انجام خواهد شد.ضمن اینکه مسافران ازشدت ناراحتی و عصبانیت وبلاتکلیفی به شدت گلایه مند هستند.هیچ مسئولی هم پاسخگوی مسافران نیست ونمی دانیم تکلیف مان چیست.

یکی دیگراز مسافران نیزگفت:ای کاش ازهمان دیشب به ما اعلام می کردند که این پرواز با چه مشکلاتی همراه است و ساعت ها درفرودگاه سرگردان مان نمی کردند.

گفتنی است این پرواز سرانجام ساعت شش بعدازظهر روز جمعه انجام شد.ازسوی دیگر، مسافران این پرواز درفرودگاه کلن آلمان نیز برای بازگشت به تهران ساعت ها سرگردان و بلاتکلیف ماندند. هنوز معلوم نیست این پرواز چه ساعتی از آلمان به تهران انجام خواهد شد.

منبع: خبر آنلاین

ارسال نظر