عشایر ایران موضوع جشنواره تمدن در پاریس

0

عشایر ایران در جشنواره تمدن های مؤسسه ملی زبان ها و تمدن ‌های شرقی فرانسه (اینالکو)، به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه امسال معرفی شد.

بخش مهمی از برنامه سال جاری این موسسه تحت عنوان «عشایر ایران، نمایندگان دیروز و امروز» به دوستداران هنر و فرهنگ شرق به ویژه ایران معرفی شد.
دراین برنامه چند تن از کارشناسان ایرانی و خارجی به معرفی ابعاد و زوایای هنر و فرهنگ عشایر ایران پرداختند.
پخش فیلم با محوریت عشایر ایران از دیگر بخش های این جشنواره بود.

منبع : ایرنا

ارسال نظر