مهلت ثبت نام در آزمون جامع گردشگری تمدید شد

0

طبق اعلام رسمی دفتر مطالعات آموزش گردشگری کشور، مهلت ثبت نام در سامانه جامع آموزش گردشگری سال 1396 تا هشتم مردادماه تمدید شد.

از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دفتر مطالعات آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهلت ثبت نام در سامانه جامع آموزش گردشگری با هدف شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری تا ساعت 24 فردا یکشنبه، 8 مردادماه تمدید کرد.
داوطلبان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری، تا ساعت 24 یکشنبه 8 مردادماه فرصت دارند با ورود و ثبت نام در سامانه جامع آموزش گردشگری به نشانی edutourism.ichto.ir برای شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری اقدام کنند.
بر این اساس متقاضیان 31 استان و مناطق آزاد کشور در رشته های «راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی»، «راهنمایان طبیعت گردی»، «راهنمایان ژئوتوریسم» و نیز «مدیریت فنی بند (ب)» در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری به رقابت خواهند پرداخت.
شرکت فراگیران در آزمون جامع گردشگری منوط به تایید موسسات آموزشی مربوطه در بازه زمانی تعریف شده است.
متقاضیان از یکم مردادماه فرصت داشتند برای ثبت نام در سامانه مورد نظر اقدام کنند.
براساس برنامه زمان بندی شده، آزمون جامع گردشگری، روز جمعه 27 مردادماه 1396 برگزار می شود و ساعت برگزاری آزمون دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 9 صبح و آزمون دوره های راهنمایان ایرانگردی جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان زمین گردشگری 11 صبح تعیین شده است.

منبع: ایرنا

نظرات مسدود است.