خانه‌های معلق کوئنکا در اسپانیا

0
در اسپانیای مرکزی، دره عمیقی وجود دارد که در امتداد آن، شهر‌ها و شهرستان‌های کوچک زیادی قرار دارند. کوئکنا یکی از این شهرهاست که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده و نمونه برجسته‌ای از یک شهر قرون وسطایی است که در دامنه‌های شیب دار کوه به سوی روخانه واقع شده است.
بسیاری از خانه‌های این شهر که خانه‌های معلق نامیده می‌شوند درست در لبه دره قرار دارند و به همین دلیل کوئکنا را یکی از جالب توجه‌ترین شهرهای اسپانیا کرده اند. در گذشته، خانه هایی از این نوع در امتداد مرز شرقی این شهر باستانی فراوان بودند. اما امروزه تن‌ها تعدادی از آن‌ها باقی مانده اند. شناخته شده‌ترین این ساختمان ها، سه ساختمان با بالکن‌های چوبی بودند. تعیین قدمت این خانه‌ها مشکل است، زیرا بار‌ها در طول تاریخ مرمت شده اند، اما اسنادی وجود دارد که آن‌ها را متعلق به قرن پانزدهم معرفی می‌کند.
833
835
836
837
838
منبع: برترین ها

نظرات مسدود است.