تبدیل 2017 به سال سفرهای تجاری

0

10883_461

بر اساس بررسی و تحلیل وضعیت آب و هوایی جهانی، اطلاعات مربوط به رزرو هتل ها و خدمات جانبی ابر شرکت سابر،  شرکت ها فرصت افزایش رضایتمندی مشتری ها در چندین حوزه، خصوصا برای  تاجرانی که دائما در سفر هستند دارند. زندگانی برای مسافرت تجاری همیشه راحت نیست. با توجه به توصیه های این ابرشرکت های که از شرکت های خدماتی رزرو سفر تهیه شده است، شرکت های تجاری می توانند هزینه  تجربه سفر برای تاجران را کاهش داده و سفر را راحت تر کنند.

راب گریبر رئیس این شرکت معتقد است: ” تا سال 2021 سفر تجاری به رقم 1.6 تریلیون می رسد. از نظر تاریخی، همان طور که مخارج افزایش می یابد، شرکت ها محدودیت های مسافرتی خود را افزایش می دهند. Egenciaa به مشتریان کمک می کند تا موافقیت را بدون محدودیت و دستور به دست آورند. ما این امر را با تمرکز بر مسافران تجاری، با ارائه راه حل هایی که بدون حذف سایر انتخاب ها انجام می دهیم”.

امروز اطلاعات در حال تعریف دوره ای جدید برای مدیریت سفر است. تجارت های هوشمند می توانند شناخت بهتری از سفر را  با راه های خللاقانه ای برای تقویت برنامه های شرکت ها فراهم اورند، در حالی که سفرها را کارآمد و مسافران را راضی تر می کنند. قبلا شرکت ها بر دستور تمرکز داشتند. با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیدگاه استراتژِک این است تا با در اولیویت قرار دادن مسافران تجربه سفر را آسان تر شود.

با افزایش تاکید بر اطمینان از رضایت مسافران، توصیه این گزارش معتبر برای مدیران مسافرتی شرکت ها بر متعادل سازی این نیاز با نیم نگاهی بر کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی است.

اطلاعات شرکت سابر نشان می دهد که تنها چند اقدام کوچک می تواند به کارمندان کمک کند تا آمیزه بهره وری و رضایتمندی را بیابند. تجارت های رو به رشد و نگران از افزایش هزینه ها می توانند بدون هدر رفت هزینه اهداف خود را اجرا کنند. با جای دادن مزایا و خدمات جانبی در برنامه های سفر خود، شرکت های می توانند اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفت هزینه را ایجاد کنند و سرمایه گذاری خود را جبران کنند.

منبع: کوله پشتی

ارسال نظر