فهرست : گردشگری خارجی

در این قسمت اخبار نقاط گردشگری و تورهای خارجی مانند تور برزیل، تور آفریقای جنوبی، تور کنیا و تانزانیا و تور اروپا و نمایش داده می شود

그녀는 자신이 어려움을 겪을 것임을 알고 있습니다. 대화는 두 언어로 비슷한 의미를 전달하는 방식으로 영어와 스페인어 사이에서 흐릅니다. 자막에 대한…بیشتر

절벽 기슭에 있습니다.만의 서쪽에있는 오터 사암층 (Otter Sandstone)은 일련의 바다 스택을 형성합니다. 페름기 지층은 엑스 머스에서 다우 리어 (Dawlish) 지역의…بیشتر

미국에서는 정복자 웜 (The 정복자 웜)이라는 끔찍한 제목이 주어졌습니다. 원래 계획은 도널드 플레 센스 스에게 홉킨스 연극을 부탁하는 것이었지만 미국인들이…بیشتر