فهرست : طبیعت گردی

0

سد «طرق» جز اولین سدهای ساخته شده در استان خراسان رضوی، در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار گرفته است.…بیشتر

1 2 3 4 5 6 72